Sabels en bajonetten

Een bewogen tijd in de vaderlandse geschiedenis van Nederland. Vanaf 1795 volgen in enkele decennia in rap tempo achter elkaar de machtshebbers elkaar op tot in 1830 het zuidelijk gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden in opstand komt en in 1839 officieel afsplits. De eerste stappen werden gezet voor wat nu nog Nederland is.

In deze periode werd veel gevochten met sabels en bajonetten, en dat is waar het hier om gaat.

De wapens

Sabel
Meer tekst

Bajonet
Meer tekst

Sappeurssabel
meer tekst

Attributen

Tamboeren en pijpers
Tekst

Blazers
tekst

Vaandels
tekst

Voor wie?

Personen met een voorliefde voor hun land, die graag meedoen met het in leven houden van de martiale tradities en vechtkunsten van deze periode. Vanaf de leeftijd 16 jaar kan je je al inschrijven voor lessen.

Winkelwagen
Scroll naar boven